نویسنده هوش مصنوعی جواب نمیدهد

Admin / April 29, 2024

Blog Image
احتمالا شما هم به این مشکل برخورد کرده اید که در قسمت "هوش مصنوعی نویسنده" پاسخی دریافت نمیکنید
این مشکل می تواند به چند دلیل رخ دهد که در زیر به آن اشاره کرده و راه حل آن را نیز ذکر خواهیم کرد

1- مشکل از سمت سرورهای شرکت OpenAi و یا Anthropic بوده که در این صورت باید منتظر باشیم تا مشکل برطرف شود و فقط زمان حلال مشکل است
2- مورد بعدی انتخاب صحیح "مدل هوش مصنوعی" می باشد که راه حل آن در اینجا ذکر شده است

وقتی شما خریدی انجام میدهید، باید به این مورد دقت نمایید که در طرح اشتراکی شما و یا طرح آماده ای که خریداری کرده اید، کدام مدل هوش مصنوعی ( برای مثال : GPT3.5 Turbo و یا GTP4 Turbo) فعال شده است.
در اینصورت شما باید وقتی که وارد قسمت "هوش مصنوعی نویسنده" میشوید از قسمت مورد نظر که در تصویر پایین نمایش داده شده است، مدل هوش مصنوعی مطابق با طرح اشتراکی خریداری شده را انتخاب نمایید. یعنی اگر طرحی که خریداری کرده اید شامل مدل GPT4 بوده باشد، باید گزینه GPT4 را در مدل هوش مصنوعی انتخاب نمایید

در این مثال ما به سراغ "هوش مصنوعی نویسنده" و سپس به سراغ "ایده های بلاگ" رفتیم